Psykolog

Cecilia Nielsen

Om mig

Uddannet psykolog ved Aalborg Universitet og autoriseret ved Dansk Psykolognævn.

Jeg er gift og bosat på Fyn sammen med min mand. Vi har sammen boet flere år i Melbourne i Australien, hvor jeg har praktiseret mit fag på engelsk.

Jeg har flere års erfaring fra privat psykologpraksis i Australien og fra den ambulante psykiatri i Danmark, hvor jeg har arbejdet med udredning og behandling af depression, angstlidelser og posttraumatisk belastningsreaktion i forskellige afdelinger i Region Syddanmark. Det første halve år af 2022 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent hos en etableret klinik her på Fyn. Nu er jeg så sprunget ud som selvstændig med egen klinik i Odense.

Jeg er ved at efteruddanne mig i ISTDP (Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi), som er en psykoterapeutisk metode, hvor vi kigger mindre på diagnoser og mere på individet og samspillet med andre. Efteruddannelsen er en omfattende 3-årig uddannelse. Her træner jeg i at hjælpe klienten med at forstå og slippe gamle mønstre og strategier, der ikke længere er hensigtsmæssige i det nuværende liv, da det ofte er dem, der fører til problemer og symptomer.

Jeg supplerer med kognitiv terapi og deltager ofte i kurser og videreuddannelser. Det er vigtigt for mig, at jeg kan tilbyde dig en ordentlig og effektiv behandling, så jeg får jævnligt supervision på mit arbejde og arbejder henimod at blive specialist i psykoterapi med voksne.